CHARVÁT STROJÁRNE a.s.

Čerpanie celopodnikovej dovolenky

V roku 2019 budú pracovníci CHARVÁT STROJÁRNE a. s. v 30. a 31. týždni, t. j. v období od

od 22. júla do 2. augusta 2019,

čerpať celopodnikovú dovolenku.

Zodpovedný za riadenie činností počas celopodnikovej dovolenky je
p. Karol Kočan, ved. VÚ a
Ing. Igor Hudy, SMaEG

CHARVÁT STROJÁRNE a.s.
Duklianska 21
08501 Bardejov
Slovakia

IČO: 36387576
DIČ: 2020120399
IČ DPH (VAT): SK2020120399

Vrátnica: +421 54 4867 111
Sekretariát: +421 54 4867 110
E-mail: info@charvat-strojarne.sk

Mapa

Kontakty

CHARVÁT STROJÁRNE a.s.
Duklianska 21
08501 Bardejov
Slovakia

Facebook