CHARVÁT STROJÁRNE a.s.

Nadačný fond

Firmy skupiny CHARVÁT Group s.r.o. každoročne finančne podporujú športové, kultúrne a sociálne projekty už 15 rokov. Aby sa táto podpora dostala ku konkrétnym ľuďom, bol v roku 2014 založený Nadačný fond. Začlenením firmy CHARVÁT STROJÁRNE a. s. do tejto skupiny sme z Nadačného fondu JUDr. Jiřího Charváta minulý rok finančne podporili sociálne projekty a ľudí aj z našej firmy a regiónu.

V súlade so svojím účelom nadačný fond podporuje:

  • sociálne slabších a nadaných študentov
  • sociálne slabšie deti, športovcov ,choré a telesne postihnuté osoby
  • osoby v ťažkej životnej situácii
  • projekty, ktoré prispievajú k zlepšeniu duševného a telesného rozvoja detí a mládeže, predovšetkým v oblasti vedy, umenia, kultúry a športu, humanitárne projekty a projekty sociálnej pomoci

Obraciame sa preto aj tento rok na verejnosť, aby nám predložila návrhy zo svojho okolia, ktoré si zaslúžia finančnú podporu.

Svoje návrhy nám posielajte do  30. 07. 2020  e-mailom na info@charvat-strojarne.sk, alebo doručte osobne  na sekretariát CHARVÁT STROJÁRNE a.s., Duklianska 21, 085 01 Bardejov.

Projekty, ktoré sa rozhodneme podporiť, zverejníme na našich web stránkach.

V roku 2019 sme podporili

Pavla Niederlová, Kutná Hora … 18 000 Kč
příspěvek na vzdělání dětí

Zuzana Koleníková, Praha … 15 000 Kč
nákup invalidního vozíku

MAS Lípa pro Venkov … 2 000 Kč
akce Čistá řeka Sázava

SDH Heřmánky … 6 500 Kč
100 let založení sboru

SDH Dobrovítov … 4 000 Kč
příspěvek na vzdělávání a speciální pomůcky

VÚ Kutná Hora … 15 000 Kč
Liga v malé kopané výchovných ústavů

Rostislav Vicher, Kolín … 20 000 Kč
příspěvek na kompenzační pomůcky a rehabilitaci

TJ Sokol Vrbice … 15 000 Kč
pořízení sítí a sportovního vybavení

Dětský domov Sázava … 70 000 Kč
příspěvek na terapie, letní tábory

CHARVÁT BANÍK Havířov … 150 000 Kč
příspěvek na činnost klubu

FOKUS … 50 000 Kč
výměna osvětlení, psychoterapie pro klienty

Sociální Služby Semily … 36 000 Kč
kulturní akce v areálu

Atletický klub Semily … 10 000 Kč
podpora nově vzniklého klubu

Dětský domov Semily … 50 000 Kč
lyžařský výcvik, volnočasové aktivity

Podkrkonošská společnost přátel dětí … 25 000 Kč
festival Patříme k sobě

SONS Semily … 25 000 Kč
podpora spolku pro nevidomé

Iva Cabrnochová … 17 000 Kč
podpora dcer

Spojená škola Pod papierňou, Bardejov …  300 EUR
príspevok na projekt „Malá knižnica pre všetkých“

Dominik Majcher, Bardejov … 500 EUR
príspevok na rehabilitácie

Marek Kaščák, Bardejov … 500 EUR
príspevok na liečbu

Zuzana Benková, Bardejov …  400 EUR
príspevok na štúdium

Lukáš Ďurina, Plešivec …  500 EUR
príspevok na liečbu

Vladimír Porubský, Lednické Rovné …  400 EUR
príspevok na rehabilitácie

Daniel Kukľa, Bardejov …  200 EUR
príspevok na prevádzku handbiku

Lukáš Zamborský, Bardejov …  500 EUR
príspevok na liečbu a pomôcky

Alex Richter, Žilina  …  500 EUR
príspevok na liečbu

Viktória Molčanová, Bardejov  …  500 EUR
príspevok na liečbu

Jakub Cina, Bardejov  …  500 EUR
príspevok na liečbu

Andrej Labanc, Veľopolie  …  500 EUR
príspevok na liečbu

DARUJME SEBA OZ , Bardejov  …  100 EUR
príspevok na lavičky  a hojdalku

Mária Novotná, Tulčík  …  500 EUR
príspevok na liečbu

Silvia Vaňová, Bardejov  … 1 000 EUR
príspevok v ťažkej životnej situácii

Lukáš Novák, Bardejov  …  500 EUR
príspevok na liečbu

Kristián Poláček, Bardejov  … 1 000 EUR
príspevok na štúdium

Martin Tokarčík, Bardejov  … 2 000 EUR
príspevok na štúdium

Ing. Jaroslav Drotarovský, Bardejov  …  500 EUR
príspevok na liečbu

Branislav Šárossy, Prešov  …  500 EUR
príspevok na liečbu

Christián Kunovský, Jacovce  …  500 EUR
príspevok na liečbu

OZ RADOSŤ VRANOVSKÝCH DETÍ , Vranov nad Topľou  …  200 EUR
príspevok na projekt „Korčuľovanie bez barier 

Do Nadačného fondu prispeli tieto spoločnosti

  • CHARVÁT Group s.r.o., Zbraslavice … 280 500 Kč
  • CHARVÁT AXL a.s., Semily … 196 000 Kč
  • CHARVÁT CTS s.r.o., Okřínek … 52 000 Kč
  • CHARVÁT STROJÁRNE a. s., Bardejov … 13 100 EUR

CHARVÁT STROJÁRNE a.s.
Duklianska 21
08501 Bardejov
Slovakia

IČO: 36387576
DIČ: 2020120399
IČ DPH (VAT): SK2020120399

Vrátnica: +421 54 4867 111
Sekretariát: +421 54 4867 110
E-mail: info@charvat-strojarne.sk

Mapa

Kontakty

CHARVÁT STROJÁRNE a.s.
Duklianska 21
08501 Bardejov
Slovakia

Facebook