CHARVÁT STROJÁRNE a.s.

Nadačný fond

Firmy skupiny CHARVÁT Group s.r.o. každoročne finančne podporujú športové, kultúrne a sociálne projekty už 18 rokov. Aby sa táto podpora dostala ku konkrétnym ľuďom, bol v roku 2014 založený Nadačný fond. Začlenením firmy CHARVÁT STROJÁRNE a. s. do tejto skupiny sme z Nadačného fondu JUDr. Jiřího Charváta minulý rok finančne podporili sociálne projekty a ľudí aj z našej firmy a regiónu.

V súlade so svojím účelom nadačný fond podporuje:

  • sociálne slabších a nadaných študentov
  • sociálne slabšie deti, športovcov ,choré a telesne postihnuté osoby
  • osoby v ťažkej životnej situácii
  • projekty, ktoré prispievajú k zlepšeniu duševného a telesného rozvoja detí a mládeže, predovšetkým v oblasti vedy, umenia, kultúry a športu, humanitárne projekty a projekty sociálnej pomoci

Obraciame sa preto aj tento rok na verejnosť, aby nám predložila návrhy zo svojho okolia, ktoré si zaslúžia finančnú podporu. Svoje návrhy nám posielajte do  31. 10. 2024  e-mailom na info@charvat-strojarne.sk, alebo doručte osobne  na sekretariát CHARVÁT STROJÁRNE a.s., Duklianska 21, 085 01 Bardejov.

Projekty, ktoré sa rozhodneme podporiť, zverejníme na našich web stránkach.

Koho již nadační fond podpořil

CHARVÁT STROJÁRNE a.s.
Duklianska 21
08501 Bardejov
Slovakia

IČO: 36387576
DIČ: 2020120399
IČ DPH (VAT): SK2020120399

Vrátnica: +421 54 4867 111
Sekretariát: +421 54 4867 110
E-mail: info@charvat-strojarne.sk

Mapa

Kontakty

CHARVÁT STROJÁRNE a.s.
Duklianska 21
08501 Bardejov
Slovakia

Facebook