CHARVÁT STROJÁRNE a.s.

Nadačný fond

Firmy skupiny CHARVÁT Group s.r.o. každoročne finančne podporujú športové, kultúrne a sociálne projekty už 18 rokov. Aby sa táto podpora dostala ku konkrétnym ľuďom, bol v roku 2014 založený Nadačný fond. Začlenením firmy CHARVÁT STROJÁRNE a. s. do tejto skupiny sme z Nadačného fondu JUDr. Jiřího Charváta minulý rok finančne podporili sociálne projekty a ľudí aj z našej firmy a regiónu.

V súlade so svojím účelom nadačný fond podporuje:

  • sociálne slabších a nadaných študentov
  • sociálne slabšie deti, športovcov ,choré a telesne postihnuté osoby
  • osoby v ťažkej životnej situácii
  • projekty, ktoré prispievajú k zlepšeniu duševného a telesného rozvoja detí a mládeže, predovšetkým v oblasti vedy, umenia, kultúry a športu, humanitárne projekty a projekty sociálnej pomoci

Obraciame sa preto aj tento rok na verejnosť, aby nám predložila návrhy zo svojho okolia, ktoré si zaslúžia finančnú podporu.

Svoje návrhy nám posielajte do  30. 07. 2022  e-mailom na info@charvat-strojarne.sk, alebo doručte osobne  na sekretariát CHARVÁT STROJÁRNE a.s., Duklianska 21, 085 01 Bardejov.

Projekty, ktoré sa rozhodneme podporiť, zverejníme na našich web stránkach.

V roku 2021 sme podporili

Pavla Niederlová, Kutná Hora … 34 800 Kč
příspěvek na vzdělání detí

Dětský domov Sázava … 50 000 Kč
příspěvek na terapie, letní tábory

CHARVÁT BANÍK Havířov … 120 000 Kč
příspěvek na činnost klubu

SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou … 10 000 Kč
zlepšení výuky a vzdelávání

Ludmila Kapounková , Vrdy … 19 000 Kč
podpora talentovaného sportovce

Petra Kremlová, Kutná Hora … 100 000 Kč
příspěvek na automobil pro 2 postižené deti

Mariana Rohlenová, Semily … 34 000 Kč
příspěvek na dokončení pracovní specializace

FOKUS  Semily … 40 000 Kč
denní stacionář pro duševne nemocné

DD Semily  … 50 000 Kč
příspěvek na lyžařský kurz

Jaroslav Pokorný Kolín … 20 000 Kč
příspěvek na asistenčího psa a rehabilitace

Rostislav Vicher, Kolín … 20 000 Kč
příspěvek na asistenčího psa a rehabilitace

Anna Cobrnochová … 17 000 Kč
příspěvek na životní pojištení

Zora Ďurinová, Hontianské Moravce … 1 000 EUR
příspěvek na rehabilitační pobyt

Peter Szalontal,Veľký Kamenec … 1 000 EUR
příspěvek na rehabilitace pro syna

Miloslav Vasičko ,Prešov … 1 000 EUR
příspěvek na rehabilitace

PIEROTT ,Prešov … 500 EUR
příspěvek na léčbu klienta

Matúš Benčo, Prešov … 1 000 EUR
příspěvek na terapie

Jozef Novák , Kľušov … 1 000 EUR
příspěvek na léčbu syna

Ján Dulenčín , Hažlin … 1 500 EUR
příspěvek na rehabilitace syna

Lucia Zaborská ,Liptovský Miluláš … 700 EUR
podpora talentovaného sportovce

HK Bardejov … 2 500 EUR
podpora činnosti organizace

Mikuláš Lacek, Bardejov … 500 EUR
příspěvek na náklady spojené s léčbou

Jozef Randár, Zborov … 1 500 EUR
příspěvek na léčbu manželky

Zuzana Poláčková , Bardejov  … 1 000 EUR
příspěvek na studium

Renáta Tokarčíková, Bardejov … 2 000 EUR
příspěvek na vzdelávání dětí

OZ Priatelia Základnej školy , Bardejov …  1 000 EUR
příspěvek na vzdelávání a sociální pomucky

Renáta Petrikovičová Kunovská, Jacovce … 1 000 EUR
příspěvek na léčbu syna

Občianské združenie DIS+ , Trenčín… 600 EUR
příspěvek na podporu činnosti

Dana Zamborská ,Hertník … 600 EUR
příspěvek na léčbu syna

Do Nadačného fondu prispeli tieto spoločnosti

  • CHARVÁT Group s.r.o., Zbraslavice … 314 800 Kč
  • CHARVÁT AXL a.s., Semily … 124 000 Kč
  • CHARVÁT CTS s.r.o., Okřínek …  57 000 Kč
  • CHARVÁT STROJÁRNE a. s., Bardejov … 20 000 EUR

CHARVÁT STROJÁRNE a.s.
Duklianska 21
08501 Bardejov
Slovakia

IČO: 36387576
DIČ: 2020120399
IČ DPH (VAT): SK2020120399

Vrátnica: +421 54 4867 111
Sekretariát: +421 54 4867 110
E-mail: info@charvat-strojarne.sk

Mapa

Kontakty

CHARVÁT STROJÁRNE a.s.
Duklianska 21
08501 Bardejov
Slovakia

Facebook