CHARVÁT STROJÁRNE a.s.
  • Úvod
  • Nadačný fond 2023

Nadačný fond 2023

Finanční příspěvky na děti zaměstnanců v roce 2023

Počátkem června 2023 rozhodla správní rada nadačního fondu, že obdobně jako v loňském roce budou poskytnuty dva mimořádné finanční příspěvky na děti zaměstnanců pracujících v některé ze společností skupiny CHARVÁT.

Žádosti o příspěvky z nadačního fondu bylo možné podávat prostřednictvím personálních oddělení jednotlivých firem do 25. 6. 2023.

Příspěvek ve výši 7.500,- Kč/dítě

Příspěvek určený na prázdninové aktivity dětí. Žádat mohl rodič, který je zaměstnán v hlavním pracovním poměru v některé z našich firem a zároveň splňuje jednu z podmínek vyhlášených nadačním fondem:

  • je samoživitelem/kou,
  • partner/ka je dlouhodobě nemocný/á a rodina je odkázána na jeden příjem,
  • partner/ka je invalidní a rodina je odkázána na jeden příjem,
  • partner/ka je na mateřské/rodičovské dovolené a rodina je odkázána na jeden příjem, přičemž dítě je ve věku do 2 let k rozhodnému dni 31. 12. 2023.

Příspěvek ve výši 2.500,- Kč/dítě

Příspěvek byl určen na nákup školních pomůcek, zajištění školních obědů anebo na zájmové kroužky. Na příspěvek měl nárok rodič, který je zaměstnán v hlavním pracovním poměru v některé ze společností skupiny CHARVÁT a zároveň jeho dítě bude k 1. 9. 2023 žákem/studentem základní nebo střední školy.

Příspěvky byly podmíněny horní věkovou hranicí dětí max. 19 let k 31. 8. 2023.

Oba příspěvky budou vypláceny v polovině července 2023.

O příspěvky požádalo za celou skupinu CHARVÁT celkem 216 rodičů pro 309 dětí, což v součtu představuje částku 1.185.000,- Kč.

Přehled schválených příspěvků dle jednotlivých firem naleznete v následující tabulce:

CHARVÁT STROJÁRNE a.s.
Duklianska 21
08501 Bardejov
Slovakia

IČO: 36387576
DIČ: 2020120399
IČ DPH (VAT): SK2020120399

Vrátnica: +421 54 4867 111
Sekretariát: +421 54 4867 110
E-mail: info@charvat-strojarne.sk

Mapa

Kontakty

CHARVÁT STROJÁRNE a.s.
Duklianska 21
08501 Bardejov
Slovakia

Facebook