CHARVÁT STROJÁRNE a.s.

Informácia z valného zhromaždenia

Dňa 7. 11. 2017 prebehli valné zhromaždenia spoločností SBAJ INMART, a.s. a SB INMART, a.s.. Na valných zhromaždeniach bola potvrdená informácia, že 100%-ným akcionárom obidvoch spoločností sa stala česká firma CHARVÁT Group s.r.o. (www.charvat-chs.cz).

Valné zhromaždenie SBAJ INMART, a.s. zvolilo nové predstavenstvo spoločnosti.
Členmi predstavenstva boli zvolení: JUDr. Ing. Jiří Charvát – predseda, Ing. Michaela Mikitová – člen, Ing. Miroslav Kollár – člen, Ing. Pavol Klimek – člen.
Funkciu riaditeľa spoločnosti vykonáva Ing. Pavol Klimek.

Spoločnosť aktuálne zamestnáva 225 ľudí, priemerný zárobok za mesiac október bol 897,00 EUR. Firma má veľký nárast zákaziek a v najbližšej dobe musí prijať najmenej 30 pracovníkov do výroby. Novoprijatým pracovníkom spoločnosť poskytne náborový príspevok po dobu 3 mesačnej skúšobnej doby.

JUDr. Ing. Jiří Charvát, predseda predstavenstva

CHARVÁT STROJÁRNE a.s.
Duklianska 21
08501 Bardejov
Slovakia

IČO: 36387576
DIČ: 2020120399
IČ DPH (VAT): SK2020120399

Vrátnica: +421 54 4867 111
Sekretariát: +421 54 4867 110
E-mail: info@charvat-strojarne.sk

Mapa

Kontakty

CHARVÁT STROJÁRNE a.s.
Duklianska 21
08501 Bardejov
Slovakia

Facebook