CHARVÁT STROJÁRNE a.s.

Nové komunikácie v celom areáli

V prvom  septembrovom  týždni bola vykonaná rekonštrukcia  všetkých  komunikácií  v rámci areálu spoločnosti.

Celý povrch bol vyfrézovaný, boli opravené kanály a obrubníky a bol položený nový asfaltový povrch. Celkom bolo týmto spôsobom  opravených 8.035 m2.

Prístupová cesta z hlavnej komunikácie, ktorá  je taktiež v našom vlastníctve, bola opravená len provizórne.

Dôvodom je skutočnosť, že časť tohto pozemku o výmere 3127 m2 používa neoprávnene náš sused a má tento pozemok oplotený. Na našu výzvu nereagoval a našu časť odmietol uvoľniť a odovzdať.

Rekonštrukciu tejto celkovej plochy (súčasná komunikácia a neoprávnene používaný pozemok) o výmere 9590 m2 vykonáme ihneď po získaní „susedom“ zabranej plochy.

CHARVÁT STROJÁRNE a.s.
Duklianska 21
08501 Bardejov
Slovakia

IČO: 36387576
DIČ: 2020120399
IČ DPH (VAT): SK2020120399

Vrátnica: +421 54 4867 111
Sekretariát: +421 54 4867 110
E-mail: info@charvat-strojarne.sk

Mapa

Kontakty

CHARVÁT STROJÁRNE a.s.
Duklianska 21
08501 Bardejov
Slovakia

Facebook