CHARVÁT STROJÁRNE a.s.
  • Úvod
  • Novinky
  • Príjem žiadostí o podporu z Nadačného fondu JUDr. Jiřího Charváta

Príjem žiadostí o podporu z Nadačného fondu JUDr. Jiřího Charváta

Pri súčasných obmedzeniach ekonomickej aktivity sa dostáva do finančných problémov viac rodín či ľudí než v bežnom fungujúcom hospodárstve.

Preto žiadosti o príspevok z Nadačného fondu nám môžete posielať skôr ako obvykle, počnúc dňom 1. 5. 2020.

Príspevky z Nadačného fondu budeme v tomto roku smerovať práve na výpomoc v sociálnej oblasti.

Uzávierka žiadostí je 30. 06. 2020.

Svoje návrhy alebo žiadosti zasielajte buď mailom na info@charvat-strojarne.sk, alebo poštou na adresu CHARVÁT STROJÁRNE a.s., Duklianska 21, 085 01 Bardejov.

CHARVÁT STROJÁRNE a.s.
Duklianska 21
08501 Bardejov
Slovakia

IČO: 36387576
DIČ: 2020120399
IČ DPH (VAT): SK2020120399

Vrátnica: +421 54 4867 111
Sekretariát: +421 54 4867 110
E-mail: info@charvat-strojarne.sk

Mapa

Kontakty

CHARVÁT STROJÁRNE a.s.
Duklianska 21
08501 Bardejov
Slovakia

Facebook